מצפה הימים

מצפה הימים- מלון וחוות בריאות

בית המלון נמצא בתהליכי שיפוץ ולא ניתן לממש את השובר במלון


פירוט החבילה לקבלת פרטים בדבר המגבלות ותנאי השימוש לחץ על בית העסק
מלון מצפה הימים
ראש פינה